POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

DATE IDENTIFICARE

Ecofort

Adresă:
Bulevardul Timișoara 90, sector 6, 061334, București

Telefon:
+40 740 300 015

Email:
[email protected]

Acest site este deţinut de Ecofort cu sediul în Bd.Timișoara nr. 90, Sector 6, 061334, București, şi funcţionează conform legislaţiei române în domeniul său de activitate.

Ecofort oferă acces la site şi utilizarea site-ului: www.ecofort.ro, sub rezerva acceptării acestor termeni şi condiţii. Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui serviciu pus la dispoziţie, sunteți de acord să respectați aceşti termeni şi condiţii.

În cazul în care aveți nevoie de informaţii suplimentare, accesați secţiunea Contact de pe site-ul www.ecofort.ro, mesageria Facebook sau adresa de email [email protected].

Drepturi de autor (Copyright)

Site-ul www.ecofort.ro şi toate elementele acestuia (grafică Web, texte, programe etc.) sunt aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins în acest site se pedepsește conform legilor în vigoare.

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest web-site şi la conţinutul său, sunt deţinute sau licenţiate de către Ecofort ori utilizate de Ecofort în conformitate cu prevederile legale aplicabile ori cu permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descarca, posta, emite sau transmite nici un fel de text, imagine, grafică, logo, ilustrație, buton, simbol sau selecția lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru nici un scop public ori comercial, fără acordul prealabil, exprimat în scris, al Ecofort sau al deţinătorului drepturilor de autor.

Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material sau informaţie conţinute în acest site, nici de a le utiliza în orice scop, cu excepţia utilizării personale, non-comerciale. Sunteţi de acord să utilizaţi acest site doar în scopuri legale. Ecofort îşi rezervă dreptul de a utiliza în scopuri proprii orice fel de materiale trimise prin intermediul acestui site, inclusiv texte şi imagini, fie pe acest site, fie în orice altă formă, inclusiv pentru scopuri publicitare.

Administratorii site-ului www.ecofort.ro îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral conţinutul acestuia, fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor.

CONFIDENȚIALITATE

www.ecofort.ro va folosi datele personale transmise de utilizator doar în scopul menţionat, al livrării de servicii sau al transmiterii de mesaje promoționale către acesta. Administratorii acestui site nu vor face publice şi nu vor înstrăina gratuit sau contra cost date privind informaţii personale ale clienţilor. Acordul dat pentru termenii şi condiţiile enunţaţi pe www.ecofort.ro reprezintă asumarea acestora de către cumpărător.

Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile prezentate în cadrul www.ecofort.ro care nu apare menționată în prezentul document se va soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, competența revine instanţelor de judecată din România.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ecofort cu sediul în Bd.Timișoara nr. 90, Sector 6, 061334, București, garantează că va continua să prelucreze datele furnizate de clienţii săi în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ecofort va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor:

 • Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs., de exemplu, pentru a executa comenzile, pentru a livra comenzile, pentru a transmite ofertele de preţuri. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile pe care le-ați contractat.
 • Interesele comerciale legitime ale Ecofort, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
 • Consimțământul pe care îl acordați atunci când Ecofort nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Definiții

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ecofort are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia cererii lor de pe ecofort.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Ecofort şi vă daţi acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către Ecofort şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către Ecofort şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentelor Termeni şi Condiţii, aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul;
 • dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Ecofort cu sediul în Bd.Timișoara nr. 90, Sector 6, 061334, București, vă puteţi exercita, în mod gratuit, drepturile menţionate mai sus.

Astfel, ecofort.ro poate notifica utilizatorii / clienţii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator /client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul ecofort.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected] cu subiectul „Dezabonare„.

Cookies

Utilizăm cookies pentru a-vă oferi o experiență mai bună.

De asemenea utilizăm cookies pentru a analiza comportamentul anonim al unui utilizator în site-ul ecofort.ro – prin integrarea cu serviciile de analiza Google, Facebook și HotJar. La prima deschidere a site-ului poți opta pentru acceptul cookie-urilor. Îți poți seta browserul în așa fel încât să refuze toate modulele cookie sau să indice momentul când un modul cookie este trimis către computerul tău. Însă, astfel poți împiedica site-ul ecofort.ro să funcționeze corespunzător. De asemenea, îți poți seta browserul să șteargă modulele cookie de fiecare dată când închei sesiunea de navigare.

Citește mai multe despre Politica de cookies.

HUBSPOT

Cookies

Cookie-urile setate în browserul unui vizitator de către HubSpot

Codul de urmărire HubSpot stabileşte o serie de cookie-uri de urmărire atunci când un vizitator aterizează pe site-ul dvs. Aceste cookie-uri se încadrează în două categorii generale:

 • Cookie-uri esenţiale / necesare: cookie-uri esenţiale care nu necesită consimţământ.
 • Cookie-uri de tip consimţământ: cookie-uri incluse în bannerul de consimţământ din GDPR.

Cookie-uri esenţiale / necesare

__hs_opt_out
Acest cookie este utilizat de politica de confidenţialitate opt-in pentru a aminti să nu ceară vizitatorului să accepte din nou cookie-urile. Acest cookie este setat atunci când oferiţi vizitatorilor posibilitatea de a opta pentru cookie-uri.
(Expiră: 13 luni)

__hs_do_not_track
Acest cookie poate fi setat pentru a împiedica codul de urmărire să trimită orice informaţie către HubSpot. Setarea acestui cookie este diferită de renunţarea la cookie-uri, deoarece totuşi permite trimiterea informaţiilor anonimizate către HubSpot.
(Expiră: 13 luni)

hs_ab_test
Acest cookie este utilizat pentru a servi în mod constant vizitatorilor aceeaşi versiune a unei pagini de test A / B pe care le-au văzut anterior.
(Expiră: sfârşitul sesiunii)

_key
Când vizitaţi o pagină protejată prin parola, acest cookie este setat, astfel încât vizitele viitoare la pagina din acelaşi browser să nu necesite autentificare din nou. Numele cookie-ului este unic pentru fiecare pagină protejată prin parola.

HS-mesaje-este-deschis
Acest cookie este utilizat pentru a determina şi a salva dacă widgetul de chat este deschis pentru vizitele viitoare. Se resetează pentru a închide din nou widgetul după 30 de minute de inactivitate.
(Expiră: 30 minute)

HS-mesaje-hide-mesaj de bun venit-
Acest cookie este utilizat pentru a preveni apariţia din nou a mesajului de întâmpinare pentru o zi după ce a fost respinsă.
(Expiră: 1 zi)

__hsmem
Acest cookie este setat atunci când vizitatorii se autentifica pe un site găzduit de HubSpot.
(Expiră: 1 an)

Cookie-urile banner pentru consimţământ

__hstc
Cookie-ul principal pentru urmărirea vizitatorilor. Acesta conţine domeniul, utk-ul, cronologia iniţială (prima vizită), ultima oră de timp (ultima vizită), ora actuală (această vizită) şi numărul sesiunii (creşteri pentru fiecare sesiune ulterioară).
(Expiră: 13 luni)

hubspotutk
Acest cookie este utilizat pentru a ţine evidenţa identităţii unui vizitator. Acest cookie este transmis HubSpot la trimiterea formularului şi este utilizat la deduplicarea contactelor.
(Expiră: 13 luni)

__hssc
Acest cookie ţine evidenţa sesiunilor. Acest lucru este utilizat pentru a determina dacă HubSpot ar trebui să crească numărul de sesiune şi timestamps-urile în modulul __hstc. Conţine domeniul, viewCount (creşte fiecare paginaVizualizare într-o sesiune) şi ora de pornire a sesiunii.
(Expiră: 30 min)

__hssrc
Ori de câte ori HubSpot schimba cookie-ul de sesiune, acest cookie este de asemenea setat pentru a determina dacă vizitatorul a repornit browserul. Dacă acest cookie nu există atunci când HubSpot gestionează cookie-urile, este considerat o nouă sesiune.
(Expiră: sfârşitul sesiunii)

messagesUtk
Acest cookie este utilizat pentru a recunoaşte vizitatorii care vorbesc cu dvs. prin intermediul instrumentului de mesaje. Dacă vizitatorul părăseşte site-ul dvs. înainte de a fi adăugat ca un contact, va avea acest cookie asociat cu browserul sau. Dacă discutaţi cu un vizitator care se întoarce ulterior pe site-ul dvs. în acelaşi browser gătit, instrumentul de mesaje le va încărca istoricul conversaţiilor.
(Expiră: 13 luni)

Urmărirea anunţurilor

Dacă utilizaţi instrumentul de anunţuri HubSpot pentru a selecta şi instala pixelul dvs. Facebook pe pagini cu codul de urmărire HubSpot, HubSpot va conecta plasarea acelui cod de pixeli cu bannerul de notificare cookie. Dacă aveţi nevoie de consimţământ de renunţare prin acest banner, pixelul Facebook nu va putea să stabilească cookie-uri pe un vizitator până nu a optat.

Dacă aţi plasat manual codul pixelului în pagini (de exemplu, prin editarea antetului site-ului HTML), HubSpot nu va putea controla pe care vizitatorii Facebook este capabil să setaţi cookie-urile.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi termenii instrumentelor de afaceri Facebook şi ghidul de acordare a cookie-urilor Facebook.

Cookie-uri din sisteme terţe

HubSpot nu poate controla cookie-urile plasate de scripturi ale unor terţe părţi pe site-ul dvs. web. Când un vizitator accepta cookie-urile prin intermediul bannerului de consimţământ HubSpot, acesta accepta numai cookie-urile HubSpot. Cu toate acestea, puteţi pune codul în loc să ştiţi când un utilizator a acceptat sau a refuzat urmărirea cookie-urilor HubSpot, apoi trimite aceste informaţii către sistemul dvs. terta parte. Aflaţi mai multe despre utilizarea banner-ului de consimţământ HubSpot pentru scripturi ale terţilor.

Alte informaţii

Aflaţi despre eliminarea cookie-urilor create de codul de urmărire HubSpot care sunt incluse în bannerul de consimţământ din GDPR. Atunci când cookie-urile unui vizitator sunt eliminate, vizitatorul va fi considerat „nou” şi va vedea bannerul cu privire la cookie-uri data viitoare când va vizita site-ul dvs.

Vizitatorii care au vizitat site-ul dvs. web înainte de crearea bannerului cu politica de cookie-uri vor avea deja cookie-urile create de codul de urmărire HubSpot în browserul lor. Prin urmare, nu vor vedea politica privind cookie-urile

Protecţia datelor cu carcater personal – HubSpot

Pentru a optimiza experienţa pe care o aveți în mediile de comunicare digitală utilizate de Ecofort, am implementat sistemul CRM oferit de HUBSPOT. Acest sistem implica o serie de activităţi, pe care le explicăm mai jos:

1. Informaţii pe care le colectăm

Prin completarea formularelor din site-ul Ecofort ne trimieți informaţii cu caracter personal. Cerem aceste informaţii pentru a afla mai multe despre dvs. şi pentru a-vă putea oferi mai rapid şi mai facil informaţia de care aveți nevoie. Informaţiile sunt păstrate în sistemul HubSpot (informaţiile merg în cloud-ul HubSpot şi sunt depozitate în serverele HubSpot din SUA). Informaţiile pe care le colectam şi le gestionam folosind serviciul HubSpot ne aparţin şi sunt utilizate, dezvăluite şi protejate în conformitate cu această Politică de Confidenţialitate.

Când vizitaţi site-ul noastre web

Sunteţi liber să exploraţi site-ul Web fără a furniza informaţii personale despre dvs. Când vizitaţi site-ul Web sau va înregistraţi pentru serviciul de abonare, vă solicităm să furnizaţi informaţii personale despre dvs. şi să colectăm informaţii de navigaţie.

„Informaţii personale”

Aceasta se referă la orice informaţii pe care ni le trimiteţi voluntar şi care vă identifică personal, inclusiv informaţii de contact, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei, adresa, numărul de telefon şi alte informaţii despre dvs. sau compania dvs. Informaţiile personale pot include şi informaţii despre dvs. care sunt disponibile pe internet, cum ar fi de pe Facebook, LinkedIn, Twitter şi Google.

Informaţiile personale includ informaţii de navigaţie. Informaţiile de navigaţie se referă la informaţii despre computerul dvs. şi vizitele dvs. pe site-uri, cum ar fi adresa dvs. IP, locaţia geografică, tipul browser-ului, sursa de trimitere, durata vizitei şi paginile vizualizate. Vedeţi secţiunea „Utilizarea informaţiilor de navigare” de mai jos.

Fişiere jurnal

Când vizualizaţi conţinutul furnizat de noi, colectam automat informaţii despre hardware-ul şi software-ul computerului. Aceste informaţii pot include adresa dvs. IP, tipul browser-ului, numele de domeniu, furnizorul de servicii de internet (ISP), fişierele vizualizate pe site-ul nostru (de exemplu, pagini HTML, grafica etc.), sistemul de operare, datele de pe click, timpii de acces şi site-ul de referinţă, adrese. Aceste informaţii sunt utilizate de HubSpot pentru a furniza statistici generale privind utilizarea site-urilor. În aceste scopuri, conectăm aceste date colectate automat la Informaţii personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa şi numărul de telefon.

Informaţii pe care le colectam de la terţi

Din când în când, putem primi informaţii personale despre dvs. de la surse terţe, inclusiv parteneri cu care oferim servicii co-branded sau angajăm activităţi de marketing comune şi surse disponibile public, cum ar fi site-urile de social media.

2. Cum folosim informaţiile pe care le colectam

Respectarea Politicii noastre de confidenţialitate

Folosim informaţiile pe care le colectam doar în conformitate cu această Politică de confidenţialitate. Clienţii care completează formularele noastre sunt obligaţi prin acordurile noastre cu aceştia să respecte această Politică de confidenţialitate.

Nu vindem niciodată informaţii personale

Nu vom vinde niciodată Informaţiile dvs. personale către terţi.

Utilizarea informaţiilor personale

În plus faţă de utilizările identificate în capitolele anterioare din această Politică de Confidenţialitate, putem folosi informaţiile dvs. personale pentru:

• a îmbunătăţiţi experiența dvs. de navigare prin personalizarea site-ului Web şi îmbunătăţirea serviciului de comunicare;
• a vă trimite informaţii sau conţinut Ecofort pe care noi considerăm că ar putea să vă intereseze prin poştă, e-mail sau alte mijloace şi să vă trimitem comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră, în conformitate cu preferinţele dvs. de comunicare;
• promovarea serviciilor, produselor noastre şi împărtăşirea conţinutului promoţional şi informaţional în conformitate cu preferinţele dvs. de comunicare;
• furnizarea către alte companii de informaţii statistice despre utilizatorii noştri – dar aceste informaţii nu vor fi utilizate pentru identificarea niciunui utilizator;
• a vă trimite informaţii cu privire la modificările aduse Termenilor şi serviciilor clienţilor, Politicii de confidenţialitate (inclusiv a Politicii privind cookie-urile) sau a altor acorduri legale.

Baza noastră legală pentru colectarea şi utilizarea informaţiilor personale descrise mai sus va depinde de informaţiile personale în cauză şi de contextul specific în care le colectam. Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informaţii personale de la dvs. numai acolo unde avem consimţământul dvs. pentru a face acest lucru, acolo unde avem nevoie de informaţiile personale pentru a efectua un contract cu dvs. sau în cazul în care prelucrarea este în interesele noastre legitime şi nu este suprasolicitata de interesele dvs. de protecţie a datelor sau drepturi şi libertăţi fundamentale. În unele cazuri, este posibil să avem şi o obligaţie legală de a colecta informaţii personale de la dvs.

Dacă vă rugăm să furnizaţi informaţii personale pentru a respecta o cerinţă legală sau pentru a efectua un contract cu dvs., vom clarifica acest lucru la momentul relevant şi vă vom sfătui dacă furnizarea informaţiilor dvs. personale este obligatorie sau nu (precum şi consecinţele posibile dacă nu furnizaţi informaţiile dvs. personale). În mod similar, dacă vom colecta şi folosi informaţiile dvs. personale, bazându-ne pe interesele noastre legitime (sau pe cele ale oricărei terţe părţi), vă vom clarifica la momentul respectiv care sunt acele interese legitime.

Utilizarea informaţiilor de navigaţie

Folosim Informaţii de navigaţie pentru a putea să vă livrăm cel mai bun conţinut, pentru a îmbunătăţi în permanenţă site-ul. De asemenea, putem folosi Informaţii de navigaţie singure sau în combinaţie cu Informaţii personale pentru a vă oferi informaţii personalizate despre Ecofort.

Securitatea informaţiilor dvs. personale

Folosim o varietate de tehnologii şi proceduri de securitate pentru a vă proteja informaţiile personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Securizam Informaţiile personale pe care le furnizaţi pe serverele computerului într-un mediu controlat, securizat, protejat de acces, utilizare sau dezvăluire neautorizate. Toate informaţiile personale sunt protejate folosind măsuri fizice, tehnice şi organizatorice adecvate. Toate aceste soluţii sunt oferite de HubSpot. Pentru mai multe informaţii despre securitate HubSpot, consultaţi https://www.hubspot.com/security.

Funcţii de social media

Site-ul nostru include funcţii de social media, cum ar fi butonul Facebook Like şi widget-uri. Aceste elemente pot colecta adresa dvs. IP, pagina pe care o vizitaţi pe site-urile noastre şi pot seta un cookie pentru a permite funcţiei să ruleze corect.

Site-uri externe

Site-ul nostru Web oferă link-uri către alte site-uri web. Nu controlăm şi nu suntem responsabili pentru conţinutul său practicile acestor alte site-uri web. Furnizarea de astfel de link-uri nu constituie aprobarea noastră pentru aceste alte site-uri web, conţinutul lor, proprietarii sau practicile lor. Această politică de confidenţialitate nu se aplică acestor alte site-uri web, care sunt supuse oricărei politici de confidenţialitate şi altor politici pe care le-ar putea avea.

Forumuri publice

Oferim în site zone unde puteţi lăsa mesaje accesibile publicului. Vă rugăm să reţineţi că dacă dezvăluiţi direct informaţii prin intermediul acestor zone publice, informaţiile pot fi colectate şi utilizate de către alţi utilizatori. Vom corecta sau şterge orice informaţie pe care aţi postat-o pe site-uri, dacă solicitaţi acest lucru, aşa cum este descris în „Renunţarea la abonare şi dezabonare” de mai jos.

Păstrarea informaţiilor personale

Depinde de tipul de informaţii cât timp păstrăm informaţiile pe care le colectam despre dvs., aşa cum este descris în detaliu mai jos. După un astfel de timp, vom şterge sau face anonime informaţiile dvs. sau, dacă acest lucru nu este posibil, atunci vă vom stoca în siguranţă informaţiile şi le vom izola de orice altă utilizare până când este posibilă ştergerea.

Atunci când nu există nevoia de procesare a informaţiilor dvs. personale, ştergem în siguranţă informaţiile sau le facem anonime sau, dacă acest lucru nu este posibil, stocam în siguranţă informaţiile dvs. personale şi le izolam de orice prelucrare ulterioară până când este posibilă ştergerea. Vom şterge aceste informaţii la o dată anterioară dacă solicitaţi acest lucru, aşa cum este descris în „Cum să accesaţi şi să controlaţi datele dvs. personale” de mai jos.

Dacă aţi ales să primiţi comunicări de marketing de la noi, păstrăm informaţii despre preferinţele dvs. de marketing pentru o perioadă rezonabilă de timp de la dată când v-aţi exprimat interesul pentru conţinutul, produsele sau serviciile noastre, cum ar fi atunci când aţi deschis ultima dată un e-mail de la noi sau aţi încetat să mai utilizaţi contul dvs. HubSpot. Păstrăm informaţiile derivate din cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire pentru o perioadă rezonabilă de timp de la data creării acestor informaţii.

3. Cum împărtăşim informaţiile pe care le colectam

Prestatori de servicii

Angajăm alte companii şi persoane pentru a oferi servicii vizitatorilor site-urilor noastre web şi este posibil să fie nevoie să împărtăşim informaţiile dvs. cu acestea pentru a vă oferi informaţii, produse sau servicii. Exemplele pot include eliminarea informaţiilor repetate din listele de perspective, analizarea datelor sau efectuarea de analize statistice, furnizarea de asistenta de marketing, suplimentarea informaţiilor pe care ni le furnizaţi pentru a vă oferi un serviciu mai bun şi furnizarea de servicii sau asistenţă pentru clienţi. În toate cazurile în care împărtăşim informaţiile dvs. cu astfel de agenţi, solicităm în mod explicit agentului să recunoască şi să respecte politicile noastre de confidenţialitate şi de gestionare a datelor clienţilor. Aceste procese nu presupun transferarea informaţiilor către aceste entităţi, ci doar facilitarea accesului la aceste date, în cel mai sigur mod.

4. Transfer internaţional de informaţii

Transferuri internaţionale în cadrul entităţilor HubSpot

Informaţiile colectate de HubSpot sunt depozitate şi procesate în Irlanda şi SUA.

Această politică de confidenţialitate se va aplica chiar dacă transferăm informaţii personale în alte ţări. HubSpot a luat garanţii adecvate pentru a solicita ca informaţiile dvs. personale să rămână protejate. HubSpot deţine clauze standard de protecţie a datelor contractuale, care au fost aprobate de Comisia Europeană şi are la baza acordurile bilaterale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal – EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.

Notificare privind scutul de confidenţialitate

HubSpot participa la şi are certificat acordul cu UE-SUA. Privacy Shield Framework şi Elveţia – S.U.A. Privacy Shield Framework. Următoarele entităţi afiliate respecta principiile Privacy Shield: HubSpot Ireland Limited, HubSpot Germany GmbH, HubSpot France S.A.S, HubSpot Australia Pty Ltd, HubSpot Asia Pte. Ltd., HubSpot Latin America S.A.S şi HubSpot Japan KK. HubSpot se angajează public să supună toate datele cu caracter personal primite din ţările membre ale Uniunii Europene (UE) şi Elveţia, în funcţie de Cadrul de protecţie a confidenţialităţii, la Principiile aplicabile ale Cadrului. Pentru a afla mai multe despre Privacy Shield Framework, accesaţi Lista scuturilor de confidenţialitate a Departamentului Comerţului din SUA la https://www.privacyshield.gov.

5. Cookie-uri şi tehnologii similare

Ecofort, prin tehnologiile HubSpot utilizează cookie-uri sau tehnologii similare (cum ar fi balizele web) pentru a analiza tendinţele, a administra site-ul, a urmări mişcările utilizatorilor pe site-ul web şi pentru a colecta informaţii demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Pentru a afla mai multe despre modul în care folosim cookie-urile de pe site-ul nostru web şi cum gestionam preferinţele cookie-urilor dvs., consultaţi Politica noastră privind cookie-urile.

Ce tipuri de cookie-uri folosim şi cum le folosim?

Tipurile specifice de cookie-uri terţe şi terţe servite prin site-urile noastre Web şi scopurile pe care le îndeplinesc.

Cookie-uri web esenţiale: Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă oferi servicii disponibile prin site-ul nostru web.
Cookie-uri de performanţă şi funcţionalitate: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a îmbunătăţi performanta şi funcţionalitatea site-ului web, dar nu sunt esenţiale pentru utilizarea lor. Cu toate acestea, fără aceste cookie-uri, anumite funcţionalităţi pot deveni indisponibile.
Cookie de analiză şi personalizare: Aceste cookie-uri colectează informaţii care sunt utilizate fie sub forma agregată pentru a ne ajuta să înţelegem cum este utilizat site-ul nostru web, cât de eficiente sunt campaniile noastre de marketing sau pentru a ne ajuta să personalizăm site-ul nostru pentru dvs.
Cookie-uri de publicitate: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face mesaje publicitare mai relevante pentru dvs. Ele îndeplinesc funcţii precum împiedicarea reapariţiei continue a aceluiaşi anunţ, asigurând afişarea corectă a anunţurilor pentru agenţii de publicitate şi, în unele cazuri, selectarea reclamelor care se bazează pe interesele dvs.
Cookie-uri de reţea socială: aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a vă permite să partajaţi pagini şi conţinut care vi se par interesante pe site-ul nostru web, prin intermediul reţelelor sociale terţe şi a altor site-uri web. Aceste cookie-uri pot fi utilizate şi în scopuri publicitare.

Dar despre alte tehnologii de urmărire, cum ar fi balizele web?

Cookie-urile nu sunt singura modalitate de a recunoaşte sau urmări vizitatorii unui site web. Folosim o tehnologie software numită gif-uri transparente (de exemplu, Web Beacons / Web Bugs), care ne ajută să gestionăm mai bine site-ul Web, informându-ne ce conţinut este eficient. Gifurile transparente sunt imagini minuscule, cu un identificator unic, similar funcţiei cookie-urilor şi sunt folosite pentru a urmări mişcările online ale utilizatorilor de web. Spre deosebire de cookie-urile, care sunt stocate pe hard-disk-ul computerului utilizatorului, gif-urile transparente sunt încorporate invizibil pe paginile Web sau în e-mail-uri şi au aproximativ dimensiunea punctului de la sfârşitul acestei propoziţii. Folosim gif-uri sau pixeli transparenţi în e-mailurile noastre bazate pe HTML pentru a ne informa ce e-mailuri au fost deschise de către destinatari. Acest lucru ne permite să evaluăm eficienta anumitor comunicări şi eficientă campaniilor noastre de marketing. Legăm informaţiile colectate de gif-uri transparente în e-mailuri la informaţiile personale ale clienţilor noştri.

Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări ale acestor termeni şi condiţii, precum şi orice modificări asupra site-ului, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a utilizatorilor.